הצטרפות לעמותה

אנו נשמח לקבל חברים נוספים לעמותה.

חברות בעמותה היא חברות והזדהות עם דרכה של העמותה בשימור מורשת שומרי הגחלת.

אנו נשמח לקבל סיוע בכל דרך שהיא – שיווק, פרסום ותרומות לאחזקת המקום. ההצטרפות לעמותה כרוכה בתשלום דמי חברות (200 ש"ח לשנה) ומקנה לחבריה ולקבוצות שבאים דרכם 10% הנחה בפעילויות שאנו מבצעים.