תעשיית המשי

מעניין וייחודי הוא המידע אודות תעשיית המשי בקרב יהודי הכפר. אמנם מעט מאד ידוע לנו אודות תעשייה זו, אך משני מקורות בלתי תלויים לחלוטין אנו למדים על כך: הן מרשימות המיסים העות'מאניות והן מעיסוק הלכתי של המהרי"ט, בנו של המבי"ט, אשר נשאל בשנת 1602 אודות האכלת תולעי משי בעלי התות בשנת השמיטה. בתשובתו כותב המהרי"ט כי העצים ניטעו מתחילה לצרכי המשי, קרי- מדובר בתעשייה רחבה אשר נטעה עצים במיוחד לצורך זה.

היום בכפר קיימים שני עצי תות גדולים, האחד בחצר בית הכנסת והשני ליד המעיין. מתמונות שונות נראה כי הם ניטעו במהלך המאה ה20, ולתעשיית המשי בכפר אין כיום זכר.